Consell Jurídic Consultiu
de la
Comunitat Valenciana
[Consell Jurídic Consultiu]
Provisió temporal mitjançant comissió de serveis d'un lloc de treball vacant entre funcionaris de carrera del Grup C2 de l'Administració de la Generalitat

Consell Jurídic

Castellano
[Castellano]
Palau de Santa Bàrbara. Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València
correu: consultiu_net@gva.es Telèfon: 963131200 Fax: 963869679 [Twitter] Política de privacitat